VLT20

0908 810 456
Mã sản phẩm : SP596
1,450,000 VNĐ

Chậu và bức tượng làm bằng polime cao cấp.